[tintuc] Công ty TNHH Redachem Việt Nam - Mã số doanh nghiệp: 0314637632.
Là đơn vị chuyên phân phối hoá chất hàng đầu Việt Nam, cung cấp các giải pháp B2B cho các khách hàng công nghiệp và hoá chất đặc biệt, hoạt động tại 30 quốc gia.

CTY TNHH REDACHEM VIETNAM

Các sản phẩm dầu nhớt Adnoc được Công ty TNHH Redachem VN phân phối:
[/tintuc]